Om Jag Fabriksåterställer Datorn, Kommer Windows Registret Gå Tillbaka Som Det Var Från Början?

Radera det som står under data genom att dubbelklicka på “Namnraden” under namnlistan. Markera namnet som står under Data, tryck Delete. Tar du bort namnlistan så försvinner finessen som gör att du lättvindigt kan gå till dina senaste adresser.

  • Klicka på den enhet du vill ändra IRQ för.
  • Om du har Avast, öppna programmet och kontrollera att du har den senaste versionen.
  • Om du av misstag råkar ta bort någon funktion eller ändra fel värde kan det i värsta fall göra att datorn fungerar dåligt eller inte alls.
  • Tryck på “Ändra Windows-lösenordet” och OK.
  • Självklart stannar det inte vid en kontroll.
  • Registret är i själva verket ett samlingsnamn för flera registerdelar som är uppdelat i flera https://dllkit.com/sv/dll/xlive filer som vi kallar hivar .

Upprepa sedan samma procedur för Standardanvändare – alltså den användarprofil som ska gälla för användare som är okända – om du vill ha en sådan. Klicka OK och du ska komma tillbaka till huvudfönstret. För de allra flesta kommer den här nyheten bara att gå förbi helt obemärkt.

Vill du komma till DOS, skriver du mode co80. Om du vill skriva ut skärmbilden som visas, trycker du på tangenten Print Screen. Öppna sedan Microsoft Paint, välj “Klistra in” på “Redigera”-menyn och skriv ut skärmbilden. Högerklicka på genvägsikonen på Skrivbordet igen och välj “Egenskaper” samt “Allmänt”. Om du har Active Desktop så högerklicka på Skrivbordet och välj “Uppdatera”. Nu bör genvägen ha försvunnit från Skrivbordet.

Skriv En Kommentar

Registret spelar en central roll i Windows. Det är en databas som innehåller inställningar för Windows, enskilda program samt de inställningar som användaren gör. Självklart får du vara anonym, du har källskydd och du väljer själv om du vill använda ditt riktiga namn eller en pseudonym. Denna fil kan du flytta till en annan dator eller spara undan vid en ominstallation. Nyckeln CoolSwitch anger om funktionen skall vara aktiverad eller inte . Med nycklarnaCoolSwitchRows respektive CoolSwitchColumns kan du ange storleken på fönstret som visas när du trycker +.

Pigga Upp, Finjustera Och Gör Din Dator Snabbare

Eller gå till Windowsmappen i Utforskaren., högerklicka på Skrivbordsmappen och välj “Kopiera”. Högerklicka på mappen Startmenyn och välj “Klistra in”.

This entry was posted in Uppdatera systemfiler. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.